Actueel

zaterdag 19 jan 2019 - 10:44

In 2018 zijn we begonnen Wikidata geschikt te maken als auteursrechtenhub. Het idee is dat informatie over auteursrechten van vervaardigers en werken in Wikidata opgeslagen worden waardoor deze informatie voor iedereen wereldwijd en zonder beperkende voorwaarden toegankelijk is.

maandag 23 apr 2018 - 22:16

Voor de provincie Utrecht en WikiWise is CopyClear van start gegaan mee te helpen met een trainingsprogramma open data. Naast een masterclass auteursrechten gaan wij ook verschillende deelcollecties van Utrechtse erfgoedinstellingen doornemen op auteursrechten.

zondag 17 sep 2017 - 09:38

Hoe mooi zou het zijn als al het erfgoed semantisch als linked open data beschikbaar is? Daardoor zijn interessante dwarsverbanden mogelijk over allerlei datasets, bijvoorbeeld tussen de rijksmonumenten en museumcollecties. Afgelopen week vond de internationale dbpedia-bijeenkomst plaats in Amsterdam. CopyClear was erbij.

zaterdag 2 sep 2017 - 21:47

Om collecties nog beter en sneller door te kunnen nemen op auteursrechten, heeft CopyClear een nieuwe functionaliteit toegevoegd. Vanaf nu kunnen ook auteurgegevens van kunstenaars achterhaald worden via kunstwerken die via andere bronnen ontsloten zijn.

De check maakt gebruik van kunstwerken uit de collectie die door CopyClear in wikidata worden gezet. Daar worden de werken gekoppeld aan andere verzamelingen zoals RKD images en de Rijkscollectie. De informatie daarvan wordt weer gebruikt om de gegevens van de kunstenaars aan te vullen. 

maandag 3 jul 2017 - 13:02

Van museum Boijmans van Beuningen hebben we een collectie doorgenomen van 15.000 objecten. Uit een onze analyse komt naar voren dat we van 97% procent van de werken in de collectie van Museum Boijmans van Beuningen de auteursrechtelijke status kunnen bepalen.

De collectie is na analyse onderverdeeld in groepen van auteursrechtelijk beschermd werk, werk in het publieke domein en werk waarvan de status niet bepaald kan worden.

donderdag 24 nov 2016 - 09:42

Sinds Copyclear werd opgestart in januari dit jaar is er veel gebeurd. Tijd dus voor een update waarin we uit de doeken doen wat we hebben gedaan, waar we nu mee bezig zijn en wat we in 2017 willen gaan doen.

vrijdag 15 apr 2016 - 23:36
   

De richtlijn hergebruik overheidsinformatie is drie jaar geleden aangenomen in het Europees Parlement. De richtlijn regelt dat alle overheden hun materiaal voor hergebruik beschikbaar  stellen. Er zijn hier uitgebreide debatten over gevoerd in alle  parlementen en uiteraard het Europees Parlement zelf. Zijn de debatten over deze richtlijn voor hergebruik dan nu ook te publiceren en hergebruiken?

Een rondgang langs Nederland, Zweden, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Rusland en het Europees Parlement zelf, leert dat alleen Rusland hergebruik volledig toestaat.

vrijdag 1 jan 2016 - 16:46

Het Rijksmuseum heeft een lijst gepubliceerd van auteurs waarvan zij werken in de collectie hebben die nu 70 jaar na het overlijden van de auteur in Nederland in het publieke domein vallen: