Erfgoed als Linked Open Data

Hoe mooi zou het zijn als al het erfgoed semantisch als linked open data beschikbaar is? Daardoor zijn interessante dwarsverbanden mogelijk over allerlei datasets, bijvoorbeeld tussen de rijksmonumenten en museumcollecties. Afgelopen week vond de internationale dbpedia-bijeenkomst plaats in Amsterdam. CopyClear was erbij.

Linked open data is data dat online beschikbaar is en via open standaarden te bevragen is. Dat klinkt misschien wat abstract, maar de kracht van linked open data is goed zichtbaar in Google search. Deze toont aan de rechterkant een kort overzicht over het onderwerp waarnaar je op zoek bent. De informatie is voor een groot deel afkomstig uit dbpedia. dbpedia is een project dat alle wikipedia-artikelen automatisch uitleest en de basisgegevens daaruit te destilleren tot een logische dataset van 85 miljoen entities. naast Google search wordt de set ook gebruikt om systemen vragen te laten beantwoorden zoals wat de hoogste berg van Europa is. Om deze reden wordt het ingezet voor intelligente systemen als Watson van IBM, Siri van Apple, Google Assistant en Alexa van Amazon.

Frank van Harmelen van de Vrije Universiteit legt de werking en de mogelijkheden hiervan uit in een college bij de Universiteit van Nederland.

Omdat CopyClear alle gegevens wegschrijft als linked open data naar wikidata waaruit wikipedia uitleest komt alle erfgoedinformatie die we wegschrijven in deze grote informatiestroom terecht.

Wilt u ook dat uw gegevens geschikt is om aan te sluiten bij Linked Open Data, dan kan CopyClear hiervoor de auteurs automatisch koppelen aan deze informatie.