Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Voor het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur zal CopyClear de auteursrechtelijke status van archiefcollecties uitzoeken. Daarvoor worden datasets van ontwerpbureaus en ontwerpers geanalyseerd en toegevoegd aan Wikidata. Hierdoor wordt duidelijk waar zich archieven Deelnemers aan het project zijn onder meer V2, Eye, LIMA, Stedelijk Museum Amsterdam, Textielmuseum, Boymans van Beuningen, Design Academy, Europees Keramisch Werkcentrum, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Designmuseum Den Bosch, Louis Kalff Instituut, Het Nieuwe Instituut, Nationaal Ontwerparchief en het Wim Crouwel instituut.

Met de informatie uit de datasets van de partners wordt de informatie van ontwerpers aangevuld en worden waar personen nog ontbreken op Wikidata nieuwe pagina’s aangemaakt. Daarnaast worden links naar de fysieke en eventueel online toegankelijke archieven van deze personen en bureau's opgenomen en publiek toegankelijk gemaakt via Wikidata. De informatie over de makers wordt aangevuld met biografische gegevens en op basis daarvan wordt de auteursrechtelijke status van de werken van de ontwerpers bepaald. Alle resultaten van het project zullen beschikbaar zijn met persistent Wikidata-ids en gepubliceerd onder CC0 open licentie en als Linked Open Data.

Met de resultaten van het project wordt zichtbaar van welke makers de partners archieven beheren en waar de archieflocatie van makers nog ontbreekt. Als een van de beoogde resultaten van het project zal een lijst worden opgeleverd van deze informatie waarmee gemonitord kan worden van welke makers de archieven ontbreken of waarvan de archieflocatie nog onduidelijk is. Dit geeft een aanzet van een actuele lijst van mogelijk bedreigde archieven, zodat hier concrete plannen van aanpak voor gemaakt kunnen worden.

Daarnaast worden dwarsverbanden helder tussen de archiefcollecties van diverse partners. Via Wikidata wordt inzichtelijk waar zich documentatie en archieven bevinden van een maker. Ook is te zien waar de werken van deze maker zich bevinden, meestal met een referentie  naar de online archiefcollectie, wanneer deze beschikbaar is. Indien de informatie beschikbaar is wordt van elke maker hier tenminste 1 werk getoond.

De stappen die tijdens het wikidata traject met de partners worden doorlopen geven inzicht in de door de partners beheerde archiefcollecties. Na afloop is er voor elke partner een overzichtspagina op Wikidata beschikbaar met de resultaten. Voorbeelden hiervan zijn de overzichtspagina’s van Wikidata projecten van LIMA en Museum Boijmans Van Beuningen. In aantallen is te zien welk deel van de auteurs auteursrechtelijk bezwaard zijn en welk deel onder het publiek domein valt. Ook zal duidelijk worden welk deel van de makers nog nader onderzocht moet worden omdat informatie onvolledig is om de auteursrechten te kunnen bepalen, bijvoorbeeld omdat de sterfdatum ontbreekt.

Op basis van de uitkomsten zijn de partners in staat om beleid te maken wat betreft online publicatie van collectie en stappen te zetten wat betreft het verbeteren van de kwaliteit van registratie en informatie kloppend en volledig te maken.

Labels