Mag je een politiek debat over hergebruik hergebruiken?

   

De richtlijn hergebruik overheidsinformatie is drie jaar geleden aangenomen in het Europees Parlement. De richtlijn regelt dat alle overheden hun materiaal voor hergebruik beschikbaar  stellen. Er zijn hier uitgebreide debatten over gevoerd in alle  parlementen en uiteraard het Europees Parlement zelf. Zijn de debatten over deze richtlijn voor hergebruik dan nu ook te publiceren en hergebruiken?

Een rondgang langs Nederland, Zweden, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Rusland en het Europees Parlement zelf, leert dat alleen Rusland hergebruik volledig toestaat.

Nationale parlementen

Het Duitse parlement stelt:

"The German Bundestag owns the usage rights to the recordings made available. Downloaded videos may be used for the purpose of political reporting". 

Ook geldt dat het alleen niet-commercieel mag worden gebruikt en:

"Any editing, alteration or manipulation of the images and / or sound other than colour correction, cropping and resizing is permissible only with the prior written consent of the German Bundestag. Equally, the image / sound may not be reproduced out of context. Any distortion of the recordings, in image, text or any other form, using conventional or electronic tools, is prohibited."

Kortom, als je een Duits politiek debat wil hergebruiken moet je je montage eerst ter goedkeuring voorleggen bij de Bundestag.

Het Engelse parlement lijkt dan een stuk soepeler te zijn, ze stellen dat al het materiaal mag worden hergebruikt. Lees je echter door dan zonderen ze foto's, archieven en video's daarvan uit. Voor video's geldt bovendien:

"no extracts of Parliamentary proceedings may be used in any light entertainment programme or in a programme of political satire".

Je mag in Engeland dus geen grappen maken over politici, en een andere voorwaarde stelt dat je geen advertenties op dezelfde webpagina mag plaatsen.

Zweden stelt weer andere eisen. Zij eisen onder meer dat je de opnames van de debatten niet mag doorverkopen, en dat je geen stills uit de opnames mag maken. Een moeilijke eis lijkt me, want elk videoprogramma genereert automatisch stills.

Ook het Nederlandse parlement gaat ver. Zij stellen het beeldmateriaal weliswaar beschikbaar onder Creative Commons, maar onder de voorwaarde dat je geen fragmenten mag hergebruiken. Je mag alleen het volledige debat als geheel tonen en je kan het niet aan een andere montage toevoegen. Ook mag je het niet commercieel hergebruiken.

Het enige parlement op het Europese continent dat ik heb kunnen vinden dat beelden vrij beschikbaar stelt, zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik, en zowel voor serieus gebruik als voor satire, is - nota bene - het Russische parlement. Zij stellen als enige eis dat de auteur vermeld wordt.

Nu is Rusland niet lid van de Europese Unie, waardoor de conclusie moet luiden dat, ondanks de aangenomen Europese richtlijn voor hergebruik, geen enkel nationaal parlement het toestaat dat hun debatten vrij hergebruikt worden.

Debat in de Tweede Kamer
Regering in de Tweede Kamer in 2012 foto: minister-president Rutte, CC-BY-2.0

Europees Parlement

Dan is er het Europees Parlement. Op 1 juli 2013 stond de richtlijn op de agenda van het Europees Parlement.  Met veel zoekwerk kom ik uit op het juiste fragment.

Het fragment is alleen te bekijken met een Windows-mediaspeler en Flash. Geen ondersteuning voor mobiel of tablets. Het wordt als download aangeboden en daarvoor moet ik de disclaimer accepteren. Deze houdt in dat de vertaling van de tolk geen juridische basis heeft en dat het strikt verboden is de vertaling ergens anders voor te gebruiken dan voor het erboven bedoelde gebruik. Wat dat gebruik dan wel mag zijn? Dat blijft gissen.

Dan de licentievoorwaarden, daaruit blijkt dat de videos hergepubliceerd mogen, zowel commercieel als niet-commercieel mits de ‘entire entity is used'. Dat laatste is een afknapper want dan mag je alleen het debat gebruiken als je het debat volledig laat zien van begin tot eind. Vast heel spannend, maar wel wat langdradig. Maar tot mijn verbazing lees ik echter verderop dat als de bron wordt vermeld en als er uitsnedes worden gemaakt dit vermeld wordt met een link naar het originele bestand. Vraag is dus, mag je nu wel of niet delen van een debat hergebruiken?

Nog meer verwarring verkreeg ik door de taal van de website te wijzigen, want wat blijkt, in andere talen wordt niet gesproken over  de entire item, maar de integriteit van het beeld. Zouden ze dus een fout gemaakt hebben in de engelstalige vertaling? En is een dergelijke licentie vrij genoeg om de fragmenten te hergebruiken zoals bij Creative Commons Attribution? Ik vraag daarom het Europees Parlement voor de zekerheid of ze de video onder CC-BY kunnen vrijgeven, dit is hun antwoord:

"De afdeling Informatieverzoeken van de burger van het Europees Parlement heeft uw bericht ontvangen over hergebruik van video’s op http://audiovisual.europarl.europa.eu/ en https://www.youtube.com/user/EuropeanParliament met Creative Commons, in overeenstemming met Richtlijn 2003/98/EG.

Wat uw verzoek betreft kunt u informatie over auteursrecht voor videomateriaal vinden op de webpagina van de Audiovisual Services for Media (Audiovisuele diensten voor media) van het Europees Parlement.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de Contacts (contactpersonen) van de Audiovisual Services for Media (Audiovisuele diensten voor media)."

Terugmailen geeft een foutmelding, in goed Nederlands wordt je dus met een kluitje in het riet gestuurd. Want ook na vele mailtjes heen en weer, hebben ze me nog niet durven terugmailen of je een debat van het Europees Parlement over hergebruik mag hergebruiken.